Văn Phòng Mặt Bằng

Quảng Đông Tower

Cho Thuê Mặt Bằng Tầng 1
Báo Giá
120m² 4 vệ sinh 2 thang máy

Cho Thuê Mặt Bằng Tầng 1

Cho Thuê Văn Phòng Tầng 6
Báo Giá
140m² 4 vệ sinh 2 thang máy

Cho Thuê Văn Phòng Tầng 6

Cho Thuê Văn Phòng Tầng C
Báo Giá
vệ sinh thang máy

Cho Thuê Văn Phòng Tầng C